Cine suntem?

Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România este persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial (nonprofit), apolitică și neguvernamentală, înființată în anul 2009.

Federația numără unele din cele mai importante organizații de management a destinației (OMD) din România.

În accepțiunea membrilor Federației, un OMD este organizația compusă din diferite autorități, stakeholderi privați si profesioniști care contribuie la realizarea de parteneriate în domeniul turismului cu scopul de a crea o viziune comună pentru dezvoltarea unei destinații.

Structura unui OMD poate fi alcătuita dintr-un singur organism public sau de un parteneriat dintre autorități publice și industrie cu scopul principal de a iniția, coordona și conduce diferite activități cum ar fi:

  • dezvoltarea și implementarea de politici de dezvoltare în turism;
  • marketing, promovare, publicitate si PR;
  • dezvoltarea de produse si experiențe turistice;
  • suport de business;
  • coordonarea activității de informare turistică;
  • dezvoltare profesională, cursuri de formare sau instruire;
  • organizarea de evenimente;
  • alte activități precum strategie, management, statistici, studii de piață.

OMD-urile pot funcționa și acționa la nivel național, regional și local în funcție de nevoile curente și de potențialul de dezvoltare, cât și în funcție de nivelul de descentralizare al administrației publice. Mai multe OMD-uri se pot asocia și pot pune la comun resurse de orice natură pentru a dezvolta și promova o rețea de destinații tematice. Nu orice destinație turistică are o organizație de management al destinației.

Parteneri FAPT