Membrii FAPT

Federația este formată din următoarele categorii de membri:

 • membri asociați de tip OMD
 • membri consultativi
 • membri experți
 • membri de onoare

Membri asociați de tip OMD

Poate deveni membru asociat de tip OMD al Federației orice persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, care îndeplinește funcțiile unei Organizații de Management a Destinației, respectiv:

 • este constituită în parteneriat public-privat la nivelul unei destinații turistice cu cel puțin 1000 de paturi conform Institutului Național de Statistică, conform indicatorului (capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică, județe și localități);
 • are cel puțin o persoană care prestează activitate permanentă cu responsabilități privind managementul destinației, în baza unui contract legal încheiat cu membrul asociat;
 • are o activitate dovedită prin rapoarte anuale de activitate în managementul destinației prin activități legate de : planificare strategică, marketingul destinației, dezvoltarea de produse turistice, organizarea de evenimente;
 • aderă la scopul și obiectivele Federației prin acceptarea prezentului statut.

Membrii asociați de tip OMD au drepturi depline în cadrul Federației, conform art. 14 din prezentul statut.

Membri consultativi

Poate deveni membru consultativ al Federației orice persoană juridică de drept public sau privat cu scop nepatrimonial, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • îndeplinește o misiune de dezvoltare si promovare turistică;
 • aderă la scopul și obiectivele Federației prin acceptarea prezentului statut.

Membri experți

Pot deveni membri experți ai Federației orice persoană juridică de drept public sau privat care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • Activează în domenii complementare turismului;
 • Sunt structuri ale căror rezultate și acțiune au impact și interes național

Membri de onoare

Calitatea de membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, persoanelor fizice sau juridice cu o contribuție excepțională la promovarea destinațiilor turistice românești.

Membrii de onoare nu plătesc taxa de înscriere sau cotizație.

Membrii FAPT actuali

Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi regiune, reprezentată prin Mihai Jurca
Președinte
Facebook: @visitoradea

Asociația Județeană de Turism Sibiu, reprezentată prin Alin Chipăilă
Vicepreședinte
www.sibiu-turism.ro

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, reprezentată prin Adrian Voican
Vicepreședinte
www.asociatiaturismprahova.ro

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Brașov, reprezentată prin Alina Szasz
Membru în Consiliul Director
www.brasovtourism.eu

Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării, reprezentată prin Cătălin Țibuleac
Membru în Consiliul Director
amd-deltadunarii.ro

Asociația pentru Turism Bucovina, reprezentată prin Lăcrămioara Beilic
Membru în Consiliul Director
www.bucovinaturism.ro

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, reprezentată prin Robert Gruman
Membru în Consiliul Director
www.visitcovasna.com

Asociația Profesională Patronală de Turism Gorjul
Membru
www.asociatiagorjul.ro

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj
Membru
Facebook: Asociatia Acasa la Brancusi

Asociația Rosenau Turism Râșnov
Membru
www.asociatiarosenauturism.ro

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Neamț
Membru
www.viziteazaneamt.ro

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș
Membru
www.turismtimis.ro

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului București (Bucharest Tourism Board)
Membru
Facebook: @BucharestTourismBoard

Mai multe detalii de contact ale membrilor puteți găsi pe pagina: CONTACT FAPT

Parteneri FAPT